Vi bruger Cookies!     

         
 X     
nnvs 

 

OPPSLAGSTAVLE:

 

 

Kjære NIKE venner.

NNVS har mottatt melding om at Knut Raad døde lørdag 8. juli 2017.

Knut var med på Linderud i 1958, i Fort Bliss 1958/-59, i Stavern 1959 og ved Nes Batteri fra 1959 til 1962.

Vi lyser fred over Knut Raads minne.

NNVS

Arnt Bostad

Sekretær

 

 

 

Kjære NIKE venner.

Vi har med sorg mottatt underretning om at major (p) Harald Martinius Røhmen er død i Thailand, 78 år gammel, etter et hjerteinfarkt 26. mai 2017. Harald var en av våre veteraner fra Linderud 1958. Han ble tidlig anerkjent som god leder og dyktig fagmann. Etter elektro og maskin utdanning ved Ft. Belvoir og trening ved Fort Bliss, ble Harald Røhmen etterhvert tilknyttet aggregat/omformertjenesten på Kjeller. Han tjenestegjorde i Luftforsvaret hele løpet ut og ble pensjonert med grad av major. Han var medlem av NNVS og var sammen med sin hustru, aktiv i restaurant og hotellbransjen etter pensjonering og frem til sin død.

NNVS lyser fred over Harald Røhmens minne.

Kjell T. Olsen

President

 

Kjære NIKE venner.

Vi har mottatt den triste beskjeden om at Luftvernartilleriets "Grand Old Man" Brigader (P) Jens Chr. Magnus døde mandag 9. januar 2017 etter kort tids sykeleie.  Jens Chr. Magnus ble 96 år.  Han deltok i kampene om Fornebu 9. april 1940 og var også aktiv i motstandskampen under krigen. Brigader Magnus ble den tredje sjef for Luftforsvarets NIKE bataljon og innehadde denne stillingen fra 13.11.1968 til 31.08. 1975.  Mange av våre medlemmer hadde gleden av å tjenestegjøre under brigader Magnus sin tjenesteperiode. Han var senere bl.a. militær representant ved NATO hovedkvarteret ved SHAPE i Belgia.

Som pensjonist deltok brigader Magnus aktivt på mange Luftvernseminarer over hele landet hvor hans klare meninger og like klare stemme ble hørt og gjorde inntrykk på de yngre tjenestegjørende offiserer. I 2014 deltok han på Luftvernseminaret i Stavern hvor NNVS hadde innlegg om NIKE bataljonens historie. Ved samme seminars avslutning bekranset han minnesmerket over falne Luftvernartillerister.

Begravelsen har funnet sted.

Vi ber om fred over hans minne.

Med savn

NNVS

Kjell T. Olsen

President

 

 

Kjære NIKE venner.

Det er med beklagelse vi har mottatt melding om at NIKE veteran Peter L. Wessel har gått bort 16.06.2016, 78 år gammel, etter lengre tids sykdom.

Peter tjenestegjorde på Våler batteri NIKE bn. som rakett tekniker i tre år etter en to årig utdanning i USA. Vi husker Peter som en rolig og intelligent kamerat med et hyggelig smil til alle og han deltok gjerne i en god diskusjon.

Etter fullført tjeneste i NIKE gjennomførte han sivilingeniør-studiene, med de siste år ved MIT. Hans kunnskaper førte Peter inn i stilling som produktutvikler ved Radionette hvor han patenterte og publiserte ny teknologi, bl.a. nye avbøyningssystemer for katodestrålerør.

Peter og hans hustru Karen var aktive deltakere gjennom mange år i NNVS og var med på flere av våre turer til USA, gjerne med familie i sitt følge.

Peter bisettes fra Asker kapell 28. juni 2016 kl. 1200.

 

Med sorg

NNVS

Kjell T. Olsen

President

 

 

Kjære Nike venner.

Det er med beklagelse og sorg vi har mottatt underretning om at kaptein (p) Adolf «Doffen» Upsahl gikk bort 3. februar 2016, 85 år gammel.

Han tjenestegjorde til pensjonsalder som radartekniker i Våler batteri, etter først å ha hatt mange års instruktørtjeneste på flymotorlinjen ved Luftforsvarets Tekniske Skole på Kjevik.

Hans kunnskaper om Pratt & Whitney R1830 motoren brukt i Luftforsvarets C-47 Dakota var legendariske.

NNVS tok Adolf Upsahl med på en tur til Forsvarets flysamling Gardermoen i 2012 og hilste på både C-47 og Nike, litt dårlig til bens, men ellers i fin form.

Hans datter skrev på nettsiden vår så sent som i desember 2015 og fortalte om tiden med sin far i El Paso. Han etterlater seg fem barn og en stor familie!

En dyktig tekniker og en god kamerat har gått bort og begraves fra Våler kirke torsdag 11. februar kl 1100.

Vi lyser fred over Adolf Upsahl sitt minne.

 

Med sorg

NNVS

Kjell T. Olsen

President

 

 

 

Kjære Nike venner.

Det er med beklagelse vi formidler budskapet om at vår venn major (p) Willy Gill Høvik døde i dag på Orkerød sykehjem, Moss, etter en tids sykdom, 76 år gammel.

Willy var med i det første kullet av Nike mannskaper som ble utdannet på Linderud og i USA og deltok i oppbyggingen av Våler batteri  Nike bn. etter kurs og øving i Stavern i 1959. Willy tok seg av Acquisition radar og M&S van på profesjonelt vis og med sine utmerkede sosiale egenskaper var han snart i gang med å drifte kaffebaren på Kontrollområdet. Det tok ikke lang tid før han drev hyggekroken i batteriets befalsmesse.

Han var under sin lange tjeneste i Våler batteri også innom administrasjonstjenesten og skiftet etter hvert til dette tjenesteområdet med en beordring til Bodø. Etter hvert kom bergenseren Willy og hans familie tilbake til Moss og ny stilling som mobiliseringsoffiser ved Rygge hovedflystasjon, hvor han tjenestegjorde frem til oppnådd pensjonsalder.

I NNVS gjorde Willy og hans trofaste Greta en innsats med deltakelse i reiser, dugnader og festlig lag og delte vår stolthet over Nikeutstillingen ved Forsvarets flysamling Gardermoen som ble åpnet i jubileumsåret 2009.

Vi sender våre kondolanser til Greta og familien og lyser fred over hans minne.

Willy Gill Høvik skal bisettes fra Jeløy kapell torsdag 26. februar 2015, kl  1400.

Fra familien formidles at alle er hjertelig velkommen til sørgehøytiden som avsluttes i kapellet.

Med sorg

NNVS

Kjell T. Olsen

President


 

Kjære NIKE venner.

Det er med beklagelse jeg må meddele dere at vår venn og kamerat Gunnar Helland har gått bort etter en tids sykdom.

Han døde på Sykehuset Østfold i Fredrikstad den 15. september 2014. Han ble nær 79 år gammel.

Gunnar var  i mange år medlem I NNVS styre og talefør og morsom var han et hyggelig innslag ved våre samlinger.

Som sersjant ble han utdannet i Ft. Bliss i 58/59 som  LCT operatør, som også ble hans tjenestefelt i Nike bn. ved Trøgstad btt., med forfremmelse til fenrik.

Gunnar var utdannet ved Statens Gymnastikkskole og var under hele sin tjenestegjøring opptatt av fysisk fostring og var selv en ivrig idrettsmann.

Han utdannet seg senere til lærer og underviste ved Trøgstad Ungdomsskole til sin pensjonering.

Han stiftet familie her og etterlater seg hustru, barn og barnebarn.

Hedersmannen Gunnar begraves fra Trøgstad kirke tirsdag 23. september 2014 kl 1230.

Vi lyser fred over Gunnars minne.

Med sorg

NNVS

Kjell T. Olsen

President

 

 

Kjære Nike Venner.

Melding om at vårt medlem Leif Reinert Walstad har gått bort 18. juni 2014, 76 år gammel, nådde oss i dag fra hans hustru Alfhild Walstad.

Leif har i noen tid vært under behandling for kreft og nå tok sykdommen hans liv.

Under Nike bataljonens første utdanningsperiode var 12 norske uttatt til bakkeutstyrskurs  ved US Army Engineer School, Ft Belvoir.

Leif og jeg var blant disse og vi hadde gleden av å bli godt kjent i denne perioden.

Etter fullført tjeneste i Nike bataljonen tiltrådte Leif en sivil stiling som tekniker ved Luftforsvarets Forsynings-kommando's aggregat verksted.

En stilling han hadde frem til pensjonsalderen.

Vi traff Leif igjen ved jubileet i 2009 og han ble medlem i NNVS umiddelbart etter.

Dessverre gjorde sykdomsbehandlingen det vanskelig for Leif å delta i våre aktiviteter, men han er likevel godt kjent av mange av våre medlemmer.

Godt humør tilsatt temperament var vesentlige bestanddeler i Leifs karakter.

Vi husker Leif med respekt og lyser fred over hans minne.

Han begraves fra Skedsmo kirke torsdag 3. juli 2014 kl 1200.

Med sorg

NNVS

Kjell T. Olsen

President

 

 

 

Kjære NIKE venner.

NNVS mottok i dag meldingen om at Tore Frank Pedersen døde lørdag 5. april 2014.

Vi lyser fred over Tore Franks minne.

 

NNVS

Arnt Bostad

Sekretær

 

 

 

Kjære NIKE venner.

Vi har mottatt den triste meldingen om at vårt medlem Ola Kind døde på Fredrikstad sykehus, den 7. januar etter lengre tids sykdom, nær 81 år gammel.

Ola tjenestgjorde i Nikebataljonen ved Trøgstad batteri fra 1970-74, først som NK og senere som batterisjef (72-74).

I perioden 1991 til 2011 var han deltidsansatt i Trøgstad kommune med ansvar tilsyn med Trøgstad fort. Dette var forenelig med hans virke i Trøgstad  forts venner. Han var en pådriver for den museale virksomhet på fortet, både den tidlige historien fra 1905 og den senere som omfattet 1940-45 og Niketiden 1960-90.

Ola bergraves fra Trøgstad kirke torsdag 16. januar kl. 12.30.

Vi lyser fred over Ola Kinds minne.

 

NNVS

Arnt Bostad

Sekretær

 

 

 

 

 

Kjære NIKE venner.

Vi har i dag mottatt den triste meldingen om at vårt medlem Peter Martin Stenfeldt-Lindholm er død på Lillehammer sykehus, den 29. september etter kort et sykdomsforløp. Han ble 77 år gammel.

Peter ble vår webmaster og produserte selv det som skulle bli NNVS svært informative nettsider.

Nettsider som med sine pr. nå ca 25 000 besøk kunne være som Peter selv, omstridte, men likevel populære.

Peter nedla et stort arbeid i NNVS og deltok med Åmål som  utgangspunkt, på en rekke av NNVS arrangementer.

Han skrev også poesi og laget en mengde vakre fotos fra natur og med mennesker, som han delte med oss.

Nå er penn og kamera lagt ned og vi lyser fred over Peters minne.


NNVS

Kjell T. Olsen

President


Nytt PÅ NIKEPLIKT:

 

Obs. Ny tråd: Luftvern Idag

***

Idag 7 juni 2013 runder vi 21 000

besøk på våre nettsider.


 ***

OBS: Olav R. Søbakks Reportasje fra årets Dugnad på Forsvarets Flysamling på Gardermoen. Se: Dugnad G.Moen-tråden!

 

***

Velkommen Korp./Grenadér;

Roger Fadum: Se Nes-tråden

***

Ønsker dere en riktig god dugnad på Gardermoen 4. og 5. juni 2013

Truls Bølstad, Thor Anskar Stubberud, Rolf Larsen, Mindor Skretting, Ove Kyllingstad, Arnt Bostad, Kjell Grobe, Kjell T. Olsen og gledelig; vårt nye medlem Roy E. Hauge! Til de av dere som har med sitt kamera: Sikt og skyt! Bildene er "gull verd" på vår hjemmeside: Send til bostadarnt@gmail.com (WebMaster)

***

Obs: Erik Dhelies Oppdateringer På Ciudad Juarez-tråden.***

Merkedag 15 Januar 2013

Idag kl. 2100 rundet vi 15 000

Besøk på vår hjemmeside=:

55 besøk i døgnet

 

***

OBS:

De årvåkne har sikker observert at aktiviteten på våre hjemmesider har vært laber. Dette skylles at vi er iferd med å fornye vår database og innstallere hele 1080 GB. Vi regner med at sidene igjen skal være; fullt oppegående, også på billedsiden, Primo Februar 2013. Webmaster.

***  

Vel Overstått Jul- Og Et Riktig Godt

Nytt År: Nikeveteraner!!!: Webmaster

***

Hyggelig Jul/nyttårs brev fra vår General Synnevåg:

Resume: "Takk for hyggelig Hilsen! Utrolig at dere gamle nike-gutter holder koken. Jeg har det bra- men alderen(85) tilsier at jeg snart må gi meg. En riktig God Jul og Godt Nytt År Til Dere Alle".

                                       Sign. Heming Synnevåg

"PS: Skulle jeg finne noe spennende i mine album(papirer) så har jeg jo din adresse.( Min Nike Hercules i sølv; fortsatt på mitt skrivebord.)" Webmaster.

 

 

***

Fenrik Erlandsen og Kaptein Negaard Nilsen´s Møte Med Oberst Øyvind Asbjørnsen´s Fortellinger

 Fenrik Caroline Erlandsen og Kaptein Stian Negaard Nilsen

Foto: Øyvind Asbjørnsen(93-94)

 

Dette er kanskje Obersten´s siste brev til en kollega i Luftforsvaret.

Major Stian Negaard Nilsen´s notater fra 2010 i en veteranforsamling ved Luftkrigsskolem, med Oberst 2. Fridtjof Øyvind Asbjørnsen. Vår gamle bataljonssjef fra Linnerud. Følger her på denne tråd. Neste: Asbjørnsen´s Foredrag: Han er på dette tidspunkt 93-94 år gammel.

Møtet med Øyvind Asbjørnsen og Hans Fortellinger 

 

Notater ifm intervju/ historie formidling av Øyvind Asbjønsen ifm Veteransamlingen på Luftkrigsskolen 27-29.april 2010.

 

Formidlingen ble gjort for en lite gruppe på ”skvadronsrommet (DG23) på Luftkrigsskolen. Bivånere var undertegnede og kadettene, Caeoline Erlandsen, Frank Aspenes, Erlend Hammervik-Elvenes og Mikale Derås.

 

Notater:

Ble tatt begrensede notater, men hele samtalen/ formidlingen er lagret på Luftkrigsskolen fra ”voice recorder”.

 

Relaterte tilsvarende intervju er også lagret, Jens Christian Magnus, Alf Bjerke (også videointervju som jeg har kontroll på)

Wilhelm Mohr kan ha fortalt om luftvernhistorien (har videointervju)

Per Waaler deltok selv med mitraljøser ift 9.april, Fornebu. (har videointervju)

 

Personlige notater, sitert fra Øyvind Asbjørnsen: Notatene er gjengitt fortløpende med forklaringer/ usikkerheter i parentes.

 

Notatene:

- Strabasiøs reise til UK via Sverige OSV

- Skottland lett og tungt luftvern

 

Reise til Spitsbergen - fikk ikke lov å fortelle noe.

- Clide innkjøring til Glasgow, drev narrespill à båt til Krysser. Løvås (Lever på Eidsvold pr 2010) fikk først (vite?)

- Litt venting på Island - deretter til Barentsburg/ Longyearbyen.

- Etablerte (trolig luftvernstillinger) 1 i Kaper, 2 i selve Longyearbyen, 3x 40mm stillinger -> drev utdanning der oppe. Før hadde 200mm ”sprettert”, da var tyskerne stadig over.

- Brukte hundesleder til for å kjøre mat til stasjonene ”Sveagruva”

- Permisjon ”vill” fra vår til (høst). - Satt opp ny avdeling Portsmund.

- Angrep på Longyearbyen à kalt inn til London

- Kommandørkapt på Ulring på Sleip(ner?) à Ulring dro å hentet kanonene til Sleipner (Longnesset, Barentsburg og Herron) à Ble sendt med undervannsbåt à Gikk på grunn à kastet rundt”¦ Pistolen ble klet i skaft og skjeftet ble knust (Øyvind var opptatt av denne pistolen, årsak ukjent) à Kom av grunnen og kjørte inn til Sveagrunn.

- Fly landet dagen før. Svenskesvea til Longyearbyen forflytt ”Sveabu”, Longyearbyen nedbrent. Tirpitz + destroyere angrep Longyearbyen. 1 stor krysser og 2-3 destroyere gikk nordover.

- NK Løvås så/ sa det var et grusomt syn.

 

Deretter ny ekspedisjon, ble med denne til Storbritannia igjen, der var det mange nye Norske.

- Fikk tilbud om britisk tjeneste ”War selection board”, masse opptaksprøver.

- Aksept i ”mobile LVbtt i UK”. Mye felt i ”Bekenhamn?”, syd London”¦”¦

- 17.mai fikk ordre om at alle skulle tilbake til Skottland(1944?) (like før (org?) England.

 

- Seiner Gundersen var sjef - forberedte hjemreise - Øyvind utnevnt til Kaptein, sjef skolekontoret.

 

Carrier til Murmansk, der sloss, en spesiell tur (tror han kjente på ”krigsseiler frykten”?) Mye engelske mitraljøser om bord, 25000skudd, gassdrevne mitraljøser, Engelske mitraljøser.

- Joinet et britisk infanterikompani 

 

Deretter Bannak hvor jeg ble NK Bannak, sjefen var en fyllik. - Omsider Landet Balken (trolig Bernt Balchen) der, det var lemmer på stripa.

- Første landing sprutet plankene”¦

 

April/ mai, 7.mai fredsmeldingen - Leven i Berg kompani, skøyt i lufta med rifler.

 

- Beordres til Oslo, Seimer Gundersen var der, kapt og sjef for skolekontoret.

1947 Etablerte LV sammen med Luftforsvaret som egen Forsvarsgren.

- Søkte jobb jobb, NK Stavern sammen med Major/ Bergenser. 50-60 mann i kullet.

- Beordret til LV høyskolen (Pembruck syd). Skytefelt over kanalen 1,5 år.

- BEordret som sjef for Skyteskolen i Stavern.

- Deretter NK luftfart Nord Norge, Bodø (Narvik, Andøya, Bardufoss osv)

- Fungerte som sjef Gruppen i Nord Norge etter Obersten ble borte, kom ny sjef etter 1 år- Ble sittende ett år til.

- SJef for NIKE bataljonen - Kurs i USA, leder for dette. Mye bra karer (5år?) à 1959.

Etablerte på Linderud, Asker batteri (første som ble etablert, Øyvind Oberstløytnant offisiell overlevering USA - Norge), Våler btt, Trøgstad fort, Nes btt Ullensaker.

-         Deretter Forsvarets høyskole à Ble LV inspektør, satt i 10 år.

-         Søkte til Shape NRR, var i 3 år (Oberst I), forvirring i forhold til graden. Magnus Avløste. Ca 77/78 3 år igjen til 65år.

-         Ønsket meg tilbake til Lillehammer. Fikk enmannsbolig”¦(mener dette handlet om at han vill hjem til kona), (smestadmoen).

 

Andre viktige innspill fra Øyvind:

-         Samlet historie - skrev LV historie, 1.bind 1916 - 1940. Bind II trolig fra 40 - 1950, 500 eksemplarer internt. Orginalen gikk til Stavern. (Korstad? Skrev 2 bind om Stavern)

-         Øyvind nevnte: har samlet alt om AR.2?, bok på et par hundre sider. Denne har han,  (trolig hjemme hos Øyvind)

-         1934à  (vet ikke hva dette handlet om)

-         Nagel (vet ikke sammenhengen med dette navnet)

-         Skrevet 2 foredrag om hendelsene på Spitsbergen. Snakket om ”Senior samling” og et jubileum (trolig om/ på Spitsbergen), snakket om at han traff flere kjente, bla Wilhelm Mohr. (Øyvind nevnte at han hadde foredrag fra dette og at han var medlem av Forsvarsmuseets venner)

-         Øyvind nevnte at han hadde masse bilder på en skive (trolig bildefremviser?)

-         Øyvind nevnte ”Arktiske krigsveteraners forening” - ble oppløst under siste tur til Svalbard.

-         Øyvind nevnte: Forsvarsmuseet har bilder fra Øyvinds historie for eksempel Bannak, men at de ikke hadde helt styr på disse (eller at han selv ikke hadde helt styr på disse)

-         Har bok fra tyskerne som etablerte seg på Svalbard, med kart over alt”¦

-         Historien om Ulrig (Ulring) og U båten. Krossfjorden og Signehavn rett på en tysk stasjon som var fortsatt levende. 1 tysker som skjøt seg. Ulrings siste bragd på Svalbard.

-         Søsteren til Liv (trolig kona til Øyvind) gift med amrerikansk flyger, jevnlig kontakt hun er 80år (2010) 

 

Andre opplysninger som jeg ikke husker helt sammenhengen med:

Kommandør, kunstig bein Donz (s?) ?

Lie ? instruktør Skottland, men fra Kjeller en av oss.

Munte Kås eldste før ”meg” på befalskolen

Otto M K..

 

Intervjuet/ samtalen med Øyvind var preget av at han strevde med å holde tråden, og måtte ta seg inn flere ganger. Men han var veldig opptatt av å fortelle om dette.

Han var veldig opptatt av oss som personer og hva vi drev med. Han virket også veldig hjemmekjær og pratet stadig om hjemmet/ kona.

 

Jeg spurte om Øyvind var villig til å stille opp i et Videointervju hvis vi kunne komme oss tilbake til Svalbard, dette ville han, men vi fikk aldri gjort dette da han gikk bort ikke så lenge etter denne samlingen.

 

Det kunne virke som om denne samlingen kostet Øyvind mye krefter for han ble raskt dårligere etterpå.

 

Øyvind sendte meg et personlig brev, med et bilde han tok av meg og Caroline. Jeg sendte et brev tilbake til Øyvind å spurte om vi kunne gjøre et Videointervju. Øyvind ringte meg senere å beklagde, men at han ikke kunne stille opp på dette. Det var en spesiell samtale og jeg stusset på denne samtalen og var redd jeg hadde skrevet noe som skremte han eller gjorde at han ikke ville stille opp ( i ettertid tror jeg det bare handlet om at han var lei seg for at han ikke kunne stille opp) Øyvind døde ikke lenger etter.

 

Føler meg beæret og heldig som fikk ”ta del” i Øyvinds siste tid og at jeg fikk høre hans historie av han før han gikk bort. Han virket som en meget snill og varm person, i det lille inntrykket jeg fikk av han før han gikk bort.

 

 

Du kan bruke dette fritt til å gjenfortelle Øyvinds Historie, Rygge 30.10.12.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Stian Negaard Nilsen

Major/ Luftforsvarsstaben

Prosjektleder Jubileet ”Norsk Militær Luftmakt 100 år, 2012”

 

 

Takk for det Stian: Men jeg lar den gå som ditt orginalmanus, med det håp at våre veteraner ved NNVS og eller informerte besøkere kan "dekryptere" de uklare avsnitt, navn og "hint" og i så fall kontakte Webmaster via gjesteboka eller mail: bostadarnt@gmail.com

 

Mvh. Peter

***

Ca. Kl.1230 idag onsdag 3. oktober 2012 logget besøker nr. 10 000 inn på vår hjemmeside og det pluss minus noen dager fra ettårsdagen for oppstart.

***

Gratulerer:-) 

Vår Demografi: Fra siste estimat 12. juli kl. 2105 med 6900 daglige besøk; til 12. september kl 2105 med 9064 noteres 2164 besøk. Delt på 60 dager= 36,06 dag & nattlige besøk: En økning på ca.6.

***

Norsk militær luftmakt 100 år:

I 2012 er det nøyaktig ett hundre år siden den første norske militære flyturen ble gjennomført. Flyet, som for anledningen hadde det passende navnet "START", tok av fra Gannestadjordet på Borre 1. juni 1912. Piloten var premierløytnant Hans Fleicher Dons, som på denne turen for første gang gjennomførte en høyresving i luften. Dette var ikke bare starten på den militære flyvningen, men også starten på norsk flyhistorie.

Nike og NNVS Er Med:

Fra Fredag 31. august til og med søndag 2. september blir en Nike Herkules m/noe utstyr stilt ut ved foten av Akershus Festning. Åtte nikeveteraner i klubbcaps og niketrøyer, i fire skift, vokter og forklarer systemenes funksjon også ved hjelp av instruksjonsplakater. Webmaster.

***

Program lørdag 1. september”‹ ”‹Kl 11.00 - 18.00

 

”‹Hele dagen

     Flott militærhistorisk utstilling på Rådhusplassen 

 

 

 

 

 

    Opptreden av Norske Gardeveteraners Drillkontigent 
    (NB! med forbehold om endringer) (kl 12.00)

”‹


Fra kl 13.00

 • Overflyvning historiske fly
 • Luftforsvarets musikkorps m/Åsleik Engmark
 • Flyshow med jubileumslakkert F-16
 • Intervju med piloter og veteraner
 • Overflyvning historiske fly
 • Spitfire overflyvning    
 • Fanfare ved Luftforsvarets musikkorps                       
 • Generalinspektøren for Luftforsvaret - tale
 • Flyshow -  unik luftmaktdemonstrasjon av Luftforsvaret”‹
 • Ole Edvard Antonsen m/Luftforsvarets musikkorps   
 • Flyakrobatikk med Patrouille de France

”‹Fra kl 18.00

     Festningen 2012, gratiskonsert på Kontraskjæret

 

”‹”‹Program søndag 2. september”‹ ”‹

Kl 11.00 - 17.00”‹

 • Flott militærhistorisk utstilling 
 • Åpent marinefartøy 
 • Barnepark med aktiviteter
 • Kontinuerlig trekning av helikopterturer

 

 

OPPDATERT PROGRAM

Rådhusplassen; 1. og 2. September 2012

”100 år med luftmakt”

 

Tekniske prøver fredag kveld, samt trening flyshow for Patrouille de France ca kl 16.30-17.30

 

På lørdag er Jan Erik Larssen er programleder sammen med utegående reporter Asgeir Borgemoen. Søndag er Lars Eikanger programleder.

 

Program; lørdag 1. september

 

Kl 11.00      Utstilling åpner for publikum. Boder, utsalg, informasjon, interaktivitet, barneområde.

Marinefartøy åpner for besøk på Festningskaia

Overflyvning 4 stk F-16 

                   Konferansier fra scenen

Kl 11.59      Trekning 1.helikopter tur

 

Kl 12.00      Oppvisning av Norske Gardeveteraners Drillkontigent (20 min)

Marsjerer fra Jernbanetorvet til Rådhusplassen

                   Konferansier fra scenen, info + intervju

                   Korte videoinnslag fra plassen + film

 

Kl 13.00      Åpning v/ Konferansier Jan Erik Larssen

Kl 13.10      Første overflyvning historisk fly Bleriot

                   Pionertiden

Trekning helikoptertur 2

Kl 13.23      3 stk Tiger Moth overflyvning

 

Kl 13.30      Åsleik Engmark m/Luftforsvarets musikkorps (30 min)

 

Kl 14.00      Eskil og Spesialfly F16 (12 min)

 

Kl 14.20      Overflyvning 2 X Army Cub, 1 X Piper Grasshopper  L-4J , 1 X Cessna Birddog       

 

Kl 14.30      Trekning helikoptertur tur 3

 

Kl 14.35      Overflyvning Fairchild PT 19 Cornell + Chipmunck

 

Kl 14.48      Overflyvning 4 x Saab Safir

                  

Kl 15.00      Info flyshow

                  

Kl 15.05      Overflyvning Spitfire      

Kl 15.20      Overflyvning Dakota og Harvard

Kl 15.30      Tale ved xxx        

Kl 15.45      Mulig helikopter overflyvning

Kl 16.00      Overflyvning AWACS (Boeing 707)

Kl 16.10      Overflyvning 2 x Vampire + 1 x T-33

Kl 16.18      Fanfare ved Luftforsvarets musikk korps                       

Kl 16.20      Intro av GIL tale på Rådhusplassen

Kl 16.27      ”Nyhetssending” vises på skjermene

Kl 16.30      Flyshow - del I ”COMAO”

                   4xF-16, P-3 Orion, C-130 Hercules, DA-20 Jet Falcon, SeaKing, 2xBell

Kl 17.00      Ole Edvard Antonsen m/Luftforsvarets musikkorps og film; VIDDA 

Kl 17.05      Oppvisning Patrouille de France

                   9 x Alpha Jet

Kl 18.00      Utstilling stenger

Kl 18.00      Eget program Kontraskjæret

 

Program; Søndag 2. september:

 

Kl 11.00      Utstilling åpner

                   Fartøy åpner for besøk langs Festningskaia

 

Kl 12.00      Tekning 1. Helikoptertur

                  

Kl 13.00      Mulig historisk ”parade overflyvning” (hvis flyshow avlyses lørdag)

                   Trekning 2.helikoptertur

 

Kl 15.00      Trekning 3. Helikoptertur

                                     

Kl 17.00      Trekning 4. Helikoptertur

 

Kl 17.05      Utstilling stenger

***

Sjt. Haske

Ltn. Haske


Ltn. Hans Jakob Haske på vei til Sardinia(1974)

     På bildet over er han på vei hjem fra El Paso(1964)     

Etterlyser Oberst Hans Jacob Haske

Flysoldat i andre tropp på Linnerud, grenader Ft. Bliss USA, Ltn. Våler Batteri, stasjonssjef Ørlandet flystasjon,  Oberstltn. stasjonssjef Flesland Flystasjon Bergen og Oberst og garnisjonssjef Stavern til han døde i 2001. Noen av dere som leser dette som kan utfylle denne nikeveteranens militære CV? Noen som har bilder av Hasse fra Linnerud, Ft. Bliss, Stavern, Våler eller i andre sammenheng???

Hva med deg Eva?

Send meg info/bilder til www.mediamannen@gmail.com eller via "snailmail" til Peter Lindholm Mor Annasväg 17c. 66232 Åmål Sverige

Fra første treff med Hasse, forøvrig en rett venstre til nesen som han øyeblikkelig returnerte med en lynrask venstre hoock mot samme, var vi venner.  Lite visste jeg da at Hansen hadde bokset mot de beste og også snusa på norgemestertitelen. Fotball hadde han i beina fra barnsben av på ODD´s gutte og juniorlag, faktisk var han også fast på ungdomslandslaget om jeg ikke husær helt feil. Likkavæl Hasse var en mann av høye mål, med bein nok i nesa til også å kunne nå dem. Kreften tok ham i 2001. Fred være med vår kollega nikeveterans minne: Forts!!!

Ja denne biografi er kun i spebarnstadiet. Så snart ytterligere litterær dokumentasjon og billeder foreligger kommer her en kollega nikeveterans biografi til å utspille seg. Kommer på denne sait.

 

 ***

 

Takket være vår påpasselige kasserer er nu vår hjemmeside oppgradert fra 20mb til 200mb. I praksis vil det merkes på større frihet i layout samt større og bedre bilder

***

OBS: Arnt Bostad får ny emailadresse: Den Gamle: arnt.bostad@bluezone.no avsluttes 30 september 2012. Den Nye: bostadarnt@gmail.com overtar samme dag. Intill da; fungerer de begge.

  *

12. Juli Kl.1707 nøyaktig 30 dager efter siste måling:

Passerte vi 6895 besøk på vår hjemmeside. Dette representerer en gjennomsnitt på 29,83 daglige besøk Kl. 2105 samme aften passerte vi 6900 som jo da representerer det runde 30. Vi registrerer da en fremgang på ca. 8,5 besøk pr. dag, og det i den beste ferietid!

 

 
*
Gammelt & Nytt

Fra Våre Danske Kolleger

Hei Nikeveteraner! I de siste dager er kontakt med våre danske kolleger i Foreningen Luftforsvarets Veteraner opprettet. I forhold til den korte og overskredne påmeldingsfrist, blir det kanskje praktisk vanskelig å være tilstede ved denne 50 års markering, men intet hinder i å ta personlig  kontakt med Major Kaj Larsen nederst i den underligende artikkel. Nu er imidlertid kontakt opprettet og kanskje ved senere samlinger, i felles interesse, kan NNVS sende en delegasjon og koordinere fremtidige DANO sammenkomster.

  Sammen med oss norske nikemannskaper i USA; Fort Bliss og Fort Belvoir, kamperte jo også de danske mannskaper som vi hadde omgang med i fritiden ved pooltables, på NCO club og på basens mange ølbarer. Mange var de seidler Schlitz og Budweiser som vi sammen kunne svelge på en belivet aften og flere vennskap ble etablert. Selv ble jeg kammerat med noen få som jeg dessværre kun kan huske fornavn på: Jens, Preben og en som vi sammen kun kaldte"Fynbo" en "bjørn" av en dansker med lyst krøllet hår. Å kunne møte noen av disse igjen vill være en stor glede. Derfor blir denne kontakten vesentlig.Webmaster:

 

OBS -OBS - OBS

LUFTVÆRNSGRUPPEN

50 ÅRS JUBILÆUM

Nu samles 50 års raketerfaring
Det er i år et halvt århundrede siden den hedengangne Luftværnsgruppe blev oprettet. Med håb om at finde så mange som muligt bliver der nu kaldt til samling blandt Luftværnsgruppens originale medlemmer.

Af Aase Schioldan

I 1959 blev den første luftværnsraketenhed samlet. Hovedopgaven var at forsvare København mod fjendtlige luftangreb. Personellet kom fra Hæren og materiellet de arbejdede med blev leveret som en del af den amerikanske våbenhjælp.
Nike-raketterne blev erklæret for operative i foråret i 1960, hvorefter de indgik i luftforsvarsberedskabet sammen med Flyvevåbnets jagerfly.
- Det var en helt ny opgave og helt nyt materiel. Det var meget spændende, forklarer Ove B. Bundgaard, som var på første raketkonstabel hold indkaldt i 1960.

Afdelingen blev organiseret i en stab og fire batterier, som efter endt uddannelse i 1959 rykkede til Danmark, efter at de var blevet uddannet i USA. De blev placeret i Avedørelejren, og de fire batterier blev opstillet omkring København med følgende placering, 1. batteri i Gunderød, 2. batteri i Kongelunden, 3. batteri i Sigerslev og 4. batteri i Tune.

Voldsomme våben

Afdelingens materiel bestod af amerikanske luftværnsraketter af typerne NIKE Hercules og den lidt ældre NIKE Ajax.

NIKE Ajax var en to-trins raket, hvor det første trin havde fast brændstof, mens andet trin havde flydende brændstof og anvendte rød, rygende salpetersyre som iltningsmiddel. Rakettens rækkevidde var ca. 40 km og dens tophastighed var 2,8 gange lydens hastighed.

NIKE Hercules var også en to-trins-raket. Dens første trin var en klase bestående af fire startraketter af samme type som anvendt til Nike Ajax. Motoren i hovedraketten var med fast brændstof, rækkevidden var 140 km i jord til luft mission og tophastigheden var 3,6 gange lydens hastighed.

NIKE Ajax blev udfaset frem til 1970, og NIKE Hercules eskadrillerne blev nedlagt i perioden 1981 til 1983.

Raketbatterierne overføres til Flyvevåbnet
Den 2. juli 1962 blev 10. Luftværnsafdeling fra Hæren overført til Flyvevåbnet. Officerspersonellet fik valget mellem at blive overført sammen med raketterne eller forblive i Hæren. Mere end 98 % af officererne valgte at blive overført til Flyvevåbnet, og omkring 400 værnepligtige og stampersonel valgte at flytte med. Det blev starten på Luftværnsgruppen.
Vi havde egentlig ikke noget imod at skulle være flyvere, hvis vi kunne forsætte med arbejdet i raketforsvaret, der var spændende og bød på mange udfordringer, forklarer Ove med et smil.

Stor samling
Foreningen Luftforsvarets Veteraner forsøger nu at samle så mange som muligt af de medarbejdere, der var med til at starte det hele.
- Vi synes det er en særlig epoke i Flyvevåbnets historie, og vi mener det fortjener en ordentlig markering, forklarer Kaj Larsen, som er foreningens næstformand.
- Det er et større detektivarbejde at finde folk. Vi har fundet navnene på de folk, der blev overført til Flyvevåbnet i 1962 i Rigsarkivet, men derfra til at få kontakt til alle er der et stykke vej, siger Kaj Larsen.
 
Foreningen håber, at folk der ser denne artikel som kender nogen af de oprindelige, vil opfordre folk til at ringe til nedenstående nummer.

Markeringen kommer til at foregå den 02. juli på det tidligere hovedkvarter FSN Skalstrup ved Roskilde lufthavn. Hvis du er interesseret i at deltage, skal du rette henvendelse til Kaj Larsen major, Nyhusevej 18, 3400 Hillerød, E-mail nyhuse18@privat.dk senest den 21. maj.

tlf.:  4826 8340 eller 2331 6003.

 

Chefsergent Ove B. Bundgaard, tjenestegørende ved LVG i hele perioden, ses her ved Hercules og Ajax raketterne som står opstillet på Koldkrigsmuseet Stevnsfortet.

 

Gledelig Mail fra Major Kaj Larsen, Nestformann i Foreningen Luftforsvarets Veteraner, av 20 juni 2012 kl.1927

Kære Peter Lindholm!

Vi glæder os over, at der er interesse for vores 50 årsdag.

Med hensyn til deltagelse i arrangementet, er det et begrænset antal personer, der kan deltage, nemlig dem der var tjenstgørende i Luftværnsgruppen den 2. juli 1962.

Med hensyn til et fremtidigt samarbejde med NNVS vil vi være interesserede.

Jeg var selv på NIKE radar og computer kursus på Fort Bliss 1957 - 59, og jeg kender flere af de nordmænd der var på kursus samtidig.

Jeg har deltaget i inspektioner ved den norske NIKE bataljon 13 gange i perioden 1974 -1982.

I oktober sidste år var jeg med pensionister fra flyvevåbnet på en tur til Norge, hvor vi bl.a. besøgte Flymuseet på Gardermoen, Jeg blev lidt misundelig, da jeg så, at der var NIKE materiel udstillet. Vi skulle aflevere alt vores materiel i 1983.

Med venlig hilsen

Kaj Larsen


 *

USA Reise I NNVS Regi Nr. 6.

Høstens USA reise i NNVS regi blir den sjette i en rekkefølge fra 1990 til 2012. I år er det til sammen 20 påmeldte hvorav fire drar over allerede ca.en måned før hovedgruppen.

 De tidligere fem USA-reiser var: 1990-94-98-04 og 08. Dette års reise innebærer et opphold i USA på totalt 16 dager med et tre dagers besøk på vår gamle bases US Army Lodging Inn Fort Bliss hvor NNVS-karene m/koner kan gjenopplive gamle minner fra vårt minneverdige opphold i en fjern fortid i avslappede former og avkjølende basseng.

Fort Bliss Lodging Inn & Swimingpool

En del av deltakerne tar seg anledning til å fri seg fra hovedgruppen for å begi seg ut til egne valgte reisemål, hovedgruppen dog vil bl.a. besøke Yellowstone National Park.

.

Yellowstone N.P. i staten Wyoming strekker seg også inn i Montana og Idaho

Vår president m/frue er blandt de som drar ca. en måned før hovedgruppen i anledning av giftemålet til sin sønnesønn: På Forhånd Gratulerer! 

 Om ytterligere USA reiser i NNVS regi skal skje, vites ikke? Eller som ble skrevet i en forhåndsartikkel til avisen "Fort Bliss Monitor": "This might well be the last visit due to the fact that all members of the group are pushing 80": Webmaster

* 

Kl. 1707, 12. juni 2012

Klikket det fra 5999 til 6000 besøkere på Nikebataljonens Veteraners hjemmeside. Grunnen til denne markering er at vi har startet en "demografisk" undersøkelse på hvor mange som daglig er inne på sia vår, og allerede kan man estimere et optimalt tall med data fra 26. april til idag:

47:1000=21,3 daglige besøk!

Som jo er et utmerket resultat hva angår interessen for et nedlagt våpen. Dette tallet kan dog desikeres. Når det er snakk om Nike, så kan det være mange eller i alle fall noen som taster dette for å komme i kontakt med merkevaren Nike sportsutstyr. Dette må jo tas med i ekvasjonen og derved dra fra en viss %. Vi estimerer det totale resultat på besøk fra Norge ca.70% Danmark ca.15% og Sverige ca.10% og Verden ca. 5 % dette er jo kun et forsiktig estimat. For å få mer nøyaktige indikasjoner trenges mer data og info, noe som vi vil bestrebe oss på å få inn: Webmaster.

Demografien fortsetter: efter 24 timer fra igår kl. 1707 til idag til nøyaktig sammen tid registreres 23 besøk. Altaså noe over gjenomsnittet på 21,3: De faktore som kommer inn og vi tar hensyn til er: Weekendbesøk vanligvis høyere frekvens og midtuke noe lavere. Dette utjevnes dog noe når man vet at gjennomsnittsbesøkeren kanskje er pensjonist og det faktum at vi i denne midtuken har en høyere frekvens kan skylles at det er lagt inn meget nytt stoff på vår hjemmeside. Kom med innespill via Gjesteboka?!?!

I disse dager rundes 5000 besøkere på vår hjemmeside: 26. april 2012

***

Pizzalunch på Veteranforsamlingen

i bunkeren på Trøgstad Fort

13. Mars 2012

 

Fra venstre: Johan L. B. Pettersen, Arnt Bostad, Kjell Grobe, Hans Jacob Bull, Peter Lindholm, Arne Westerfjell, Gunnar Helland, Toralf Grande, Turid Grande, Reidun Fritzvold, Else Gjestang, Rolf Gjestang, Evald Forvik, Leif Granli, Kjell T. Olsen, Truls Bølstad, Oddvar Storberg og Bjørg Bolstad

 Fra venstre: Evald Forvik, Rolf Gjestang, Gunnar Helland, Johan L. B. Pettersen, Oddvar Storberg, Kjell T. Olsen, Leif Granli, Truls Bølstad, Arnt Bostad, Peter Lindholm, Toralf Grande, Arne Westerfjell, Hans Jacob Bull og Kjell Grobe.

Fotograf ved Veteranforsamlingen var: Åke Sundelin(Åmåls Fotoklubb)

  

* 

Siste på rubrikken NikePlikt:

"NIKEHISTORIE": Av Bjørn H. Syversen ved Trøgstd Batt.

*

NNVS JULEMØTE 2011

Vil etter hvert bli kommentert og illustrert på denne tråd: Men først et mailbrev fra presidenten:

Kjære Nikeveteraner og flotte ledsagere!
 
Tusen takk for en strålende aften!
Gardermoen flystasjon stilte virkelig opp!
Og en stor takk for det flotte hederskrus og  innrammet brev med bilder som ble meg tildel
i forbindelse med BC vogn prosjektet!
Jeg satte virkelig pris på dette, men i dette prosjektet deltok det flere og jeg deler æren med dem, Rolf Larsen, Arnt Bostad, Oddvar Storberg og Arne Westerfjell.
Det går av seg selv med en slik gjeng til å stå på!
Og et stort GRATULERER til Oddvar Storberg for NNVS hederstegn!
Vel fortjent Oddvar!
 
Men igjen tusen takk for en herlig fest og hederspriser.
Men jeg skulle nok ikke ha krympet kruset så grundig”¦”¦”¦.!
 
Riktig God Jul og ett Godt Nyttår til dere alle

Neste Julemøte Tirsdag 11. desember 2012.
 
Beste hilsninger
NNVS
Kjell T. Olsen

 *

           Vi Minnes To Av Våre Falne i Det Nye År
 2011 fikk en vanskelig slutt for oss ved at jeg den 16. desember besøkte Magne Stuhaug i Stavanger og forsto at det var en meget alvorlig kreftsykdom med flere spredninger som Magne led av. Vi hadde en fin stund sammen, mintes gamle dager med smil og latter. Den 22. desember fikk vi budskapet om at Magne hadde sovnet inn. Han ble begravet 29. desember.

Så har enda en veteran gått ut av tiden, og to uker før ble vi underrettet om at Nils Werner Pless Bredal var gått bort etter lang tids sykdom. Bredal var Våler batteris første batterisjef og commandosoldat fra krigens dager.

Men som vi vet, livet går videre.

Mange hilsninger

Kjell T.

 *

Godt Nyttår 2012 Grenaderer.

På grunn av tekniske problemer med min computer i min skrivestue på den dansk/tyske grense, er jeg hindret fra å betjene vår hjemmeside med lovede innføringer og innovasjoner. Tekster kan dog innføres, men billedregikontrollen er defekt. Dette kan således ikke bli utført før efter hjemkomsten til min base i >Åmål. ca. 20. jan 2012. Et fortsatt strålende år ønskes. Mvh. Peter Webmaster

* 

NNVS Nytt Emblem

 

Design: Mona Bostad

Som de fleste nitide lesere og besøkere av våre nettsider kanskje har fått med seg har NNVS endret sitt emblem. Her har du grunnen: Webmaster

I forbindelse med at noen har registrert at vi har brukt det gamle bataljonsemblemet for Nikebataljonen som vårt NNVS-emblem, opplyses det at vi kan ha kommet på kant med rettighetshavere.
Det gjelder først og fremst bruk av Rikskronen, men også LUFTFORSVARET. I tillegg kan det være fordelaktig for NNVS å lage et eget symbol som ikke kommer i konflikt med åndsverkloven, når det gjelder den kunstner som tegnet det opprinnelige emblemet.
Den nye logo for NNVS: er laget av Mona Bostad i samarbeid med styret i NNVS. Det er tatt i bruk midlertidig fra den 4. november 2011. Endelig godkjenning er opp til Veteranforsamlingen i mars 2012.: Redaktøren

PS: Vårt nye emblem(logo) designet av Mona Bostad, ble enstemmig godkjent av veteranforsamlingen på Trøgstad  13. mars 2012: Webmaster.

*

Vår Stolhet:
NNVS og denne site er de overlevende veteraners hjemmeside og memory-station fra den kalde krigen og rakettvåpenet som, heldigvis, aldri kom i bruk i Norge. Vår store stolthet var at den norske Nikebataljonen, lenge sto med de høyeste "score"  ved skyteøvelsene på McGregor Missile Firing Range i New Mexico og på Sardinia i Italia med hele 99,4%. Vi ble etter hvert slått av et amerikansk batteri fra Florida som fikk full pott med 100% Vår score på 99,4 er en annenplass som fremdeles står sterkt. Webmaster.


 

 
Opdateret 03/08/2017

Besøg  
104020