Vi bruger Cookies!     

         
 X     
NIKE i NORGE & NNVS HISTORIKKNIKE I NORGE

HISTORIKK:

 Forfattet av vår president: Kjell Thore Olsen:

Luftforsvarets Nike bataljon. 

Den 22. juni 1957 aksepterte Stortinget et tilbud fra amerikanske myndigheter om utstyr til og utdanning av, en bataljon med fire batterier med Nike Ajax raketter. I 1958 ble dette endret til Nike Universal System med både Nike Ajax og den langt større Nike Hercukles. Den 27. april 1959 var utdanningen av bataljonens personell i USA fullført og kvalifiserende skarpskyting utført. Markert med en oppstilling i Ft. Bliss ble Nike-bataljonen erklært klar for innsats i Norge.US Army hadde gjort en god jobb gjennom sin vertsavdeling i Ft. Bliss : 1. GM Brigade, 1. Bn, C. Btry. Nå skulle de stå  på egne ben med ansvar for den norske flanken av en verdensomspennende luftvernkjede i den kalde krigen. 237 mann. Bataljonens hovedkvarter ble LST Linderud, Nike Teknisk Avdeling ble lokalisert til Skar og senere til LFK Kjeller. Batteriene var under bygging med Ildledningsområde, Utskytningsområde og Administrasjonsområde i kommunene Asker, Nes, Trøgstad og Våler. Bataljonen ble formelt oppsatt på norsk jord 1. september 1959 med Oberstløytnant Øyvind Asbjørnsen som sjef. Han hadde også ledet bataljonen gjennom hele utdanningsperioden  i USA og var en avholdt og meget respektert sjef.Etter et øvings og kursopphold i LST Stavern startet monteringen av det nå ankomne Nike utstyret ved batteriene i september 1959. Alt personell jobbet side ved side for å få materiellet operativt. Noe som krevet utlegging og trekking av kilometervis med kabel, oppmontering av radarantenner og operative systemer, utskytingsramper, seksjoner og klargjøring med prøving, montasje av alle raketter og fylling av drivstoff på Ajax rakettene. Her ble grunnlaget for Nike bataljonens ”en for alle-alle for en” holdning til, tuftet på det gode samholdet som ble tatt med hjem av bataljonen fra USA.  Mellombygg mellom vognene, antennebeskyttelse, rydding av idrettsplass, alt ble bygget av batterienes personell. Med traktor, dynamitt, hakke og spade! Og på våren 1960 var det klart og etter en Operational Readiness Inspection ble batteriene erklært operative slik:

Asker batteri 25. april 1960 kl. 1320.

Trøgstad batteri 26. april 1960 kl. 1830.

Våler batteri 27. april 1960 kl. 1400.

Nes batteri 28. april 1960 kl. 1815.

Nikebataljonen var da Luftforsvarets mest høyteknologiske avdeling og med sine ca 500 personell innledet de slik en periode med vakthold og sikring av luftrommet over Østlandsområdet som skulle vare i 30 år. NATO overvåket luftrommet over hele Nord Europa og i Norge var FKS og LST Mågerøy de NATO-ledd i Luftforsvaret  Nike bataljonen var underordnet og koordinert med. Batteriene ble delt inn i beredskapsperioder hver på en uke med 15 min, 1 time eller vedlikeholdsfri. Personellet gjorde  en kjempeinnsats. De burde vært flere, men de som gjorde jobben sto på og fikk den gjort. Høyteknologisk materiell krevet dyktige teknikere og de gjorde en fenomenal innsats. Ingen problemer forble uløste. Men de krevet en innsats som Lov om arbeidsmiljø neppe hadde tillatt utført i dag!  En operativ bataljon forutsatte skarpskyting hvert år, såkalt Annual Service Practice, ASP. Den første skjedde ved retur til Ft. Bliss og McGregor Missile Range i oktober/november 1960. Toppresultater og mye ros fulgte skytingen. Senere ble ASP overført til skytefeltet på Sardinia. Ta deg gjerne tid til å se scoringslisten for Nike bataljonen på alle dens ASP frem til 1985 som du ser ved siden av denne teksten. Få NATO land kunne oppvise maken - dette var beviset for den harde faglige innsats bataljonen alltid gjorde. I 1962 kom Cuba krisen og Nike bataljonen sto klar til innsats. Høy beredskap i nesten to uker på et  maksimalt antall batterier med unge gutter som sto på. Det ble tenkt mange tanker i denne perioden og kanskje ordene frihet og fred fikk ny betydning for mange. Nike systemet verden over, med sine atomladninger besto prøven og utgjorde sin lille del av den avskrekking som skulle til. Atomladningene for de norske rakettene ble lagret i Tyskland, klar til transport til Norge for montering av amerikansk personell. Det skulle aldri behøves. Heldigvis.

De norske Nikesystemene ble kontinuerlig oppdatert og modifisert med Nike Improved i 1972 som den største. Her ble en ny radar, Target Ranging Radar TRR, tilsluttet, alle øvrige radarer oppdater og ny digital ildlednings datamaskin montert. Så fulgte SAMCAP modifikasjonen i 1975 og Nike Support Plan (NSP) utover på 80 tallet. Rakettene ble årlig heloverhalt på Hauerseter og Kjeller og holdt en svært høy standard. Etter hvert ble administrasjonsområdene tilført boliger for personell med familie, noe som var sårt etterlengtet! Boligmarkedet i 60 årene var ikke enkelt. En del av personellet, både operativt og teknisk ble værende i Nikebataljonen fra første til siste dag. Det sier litt om trivsel, meningsfullt virke og motivasjon. Etter mange forslag om nedlegging av bataljonen som ble ansett for lite kosteffektiv av Luftforsvaret, ble i 1987 Nikebataljonen besluttet nedlagt. Den 27. april 1990 ble bataljonens 30 års jubileum markert og Asker batteri var da allerede nedlagt. Offisielt ble bataljonen nedlagt 9. januar 1991. Våler batteri var det siste batteri som teknisk ble nedlagt. Dette skjedde 12. mars 1991. Luftforsvarets Nike bataljon var historie. Du tar på denne historien i dag ved ditt besøk her på Forsvarets flysamling Gardermoen!*

*Se bannerbildet

 


 
Opdateret 25/09/2012

Besøg  
104020